Współczesny zlew

June 10, 2020
najnowsze wiadomości o firmie Współczesny zlew

Współczesny zlew

 

Boasting modern style with crisp lines and slim curves, the Fooksink assortment from American Standard offers a range of designs. Oferujący nowoczesny styl z wyraźnymi liniami i smukłymi krzywiznami, asortyment Fooksink od American Standard oferuje szereg wzorów. Made from 18-gauge stainless steel with 10mm radius coved corners, the sinks offer a seamless, integrated look with undermount installation and come with matching bottom grids to help protect the sink surface. Zlewozmywaki wykonane ze stali nierdzewnej o grubości 18 z zakrzywionymi rogami o promieniu 10 mm zapewniają jednolity, zintegrowany wygląd z niedomontowanym montażem i są wyposażone w dopasowane dolne kratki, aby chronić powierzchnię zlewu.